sản phẩm Hiện

Thiết kế hai mảnh   Chống thổi gốc  Full Cảng Hoặc Giảm kính

thiết kế ba mảnh   bóng loating  Chống thổi gốc

thiết bị chống tĩnh điện  thiết kế an toàn cháy  giá trị mô-men xoắn thấp

thiết kế theo yêu cầu  Thiết bị khóa  xử lý chỉ mở / đóng

MR-01-75   cơ thể đảm bảo thống nhất   các cấu trúc hạt


TRUY VẤN CHI TIẾT *

TRUY VẤN DOANH NGHIỆP
  • Captcha