ตรวจสอบหล่อ

    http://www.gmkvalves.com/uploads/Casting-Dimension-Checking.jpg
    http://www.gmkvalves.com/uploads/Casting-Dimension-Checking-2.jpg
    http://www.gmkvalves.com/uploads/Casting-Visual-Check.jpg
    http://www.gmkvalves.com/uploads/Visual-Checking.jpg

ในกระบวนการตรวจสอบ

    http://www.gmkvalves.com/uploads/Cryogenic-Treatment.jpg
    http://www.gmkvalves.com/uploads/Dimension-Inspection.jpg
    http://www.gmkvalves.com/uploads/Dye-Penetrate.jpg
    http://www.gmkvalves.com/uploads/Hardness-Test.jpg
    http://www.gmkvalves.com/uploads/Magnetic-Particle-Inspection.jpg
    http://www.gmkvalves.com/uploads/Parts-Dimension-Check.jpg
    http://www.gmkvalves.com/uploads/PMI.jpg
    http://www.gmkvalves.com/uploads/Ultrasonic-Test.jpg

การตรวจสอบขั้นสุดท้าย

    http://www.gmkvalves.com/uploads/Anti-Static-Test.jpg
    http://www.gmkvalves.com/uploads/High-Pressure-Gas-Test.jpg
    http://www.gmkvalves.com/uploads/Hydraulic-Inspection.jpg
    http://www.gmkvalves.com/uploads/Low-Fugitive-Emission-Test.jpg
    http://www.gmkvalves.com/uploads/Packing-Inspection.jpg
    http://www.gmkvalves.com/uploads/Painting-Dry-Film-Thickness-Test.jpg
    http://www.gmkvalves.com/uploads/Pneumatic-Air-Test.jpg
    http://www.gmkvalves.com/uploads/Valves-Torque-Test.jpg

สอบถามรายละเอียด *

สั่งซื้อตอนนี้
  • แจ้งลบความคิดเห็น